CÁC SẢN PHẨM GIA CÔNG NHỰA

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Ngọc Bảo
Giám Đốc - 0971.611.686

Sản Phẩm Khác

Khớp nối
Khớp nối
Lõi lọc nước
Lõi lọc nước
Mũ mác hàng rào
Mũ mác hàng rào
Nắp
Nắp
Ống nối cáp ngầm
Ống nối cáp ngầm
Thiết bị lọc nước
Thiết bị lọc nước
Vỉ nhựa
Vỉ nhựa
Sàn chăn nuôi
Sàn chăn nuôi
Cán chổi quét sơn
Cán chổi quét sơn